وزیر صمت: قیمت خودرو با افزایش عرضه کاهش می‌یابد


تبریز-ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: عرضه زیاد خودرو به بازار، قیمت این محصول را در داخل کشور تعدیل کرده و کاهش می‌دهد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977719/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی