وزیر صمت: به‌دنبال ایجاد فضای ژئواکونومیک با ازبکستان هستیم


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید فرصت‌های تجاری میان ایران و ازبکستان شناسایی شود، گفت: به‌دنبال ایجاد فضای ژئواکونومیک با ازبکستان هستیم تا زمینه‌های واقعی رشد و توسعه فراهم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85143512/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%86%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A6%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%86%D9%88%D9%85%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی