وزیر صمت افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را رد کرد

به گزارش ایرنا، رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت روز سه شنبه پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به این سوال که آیا قرار است، قیمت خودرو در کارخانه افزایش یابد، گفت: خیر، این موضوع شایعه است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84915886/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%B1%D8%A7-%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی