وزیر صمت از بزرگترین معدن سرب و روی خاورمیانه در مهریز یزد بازدید کرد

به گزارش ایرنا این واحد که هنوز بهره برداری نشده و در حال تکمیل و آماده سازی است تولیدکننده کنسانتره روی با ظرفیت ٥٠٠ هزار تن و شمش روی با ظرفیت ٢٠٠ هزار تن خواهد بود.

معدن سرب و روی مهدی آباد مهریز با سرمایه گذاری ٣٢ هزار میلیارد تومان، ظرفیت اشتغالزایی برای ٣ هزار نفر را داراست.

وزیر صمت در سفر خود به استان یزد از چهار واحد صنعتی و معدنی بهره برداری و از چهار واحد بازدید خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84876488/%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی