وزارت کشور: خبر حمایت وحیدی از یک خودروساز صحت ندارد


تهران- ایرنا- مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور در اطلاعیه ای خبر منتسب به وزیر کشور در حمایت از یک شرکت خاص تولید کننده وسایل نقلیه عمومی را تکذیب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84920249/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%AD%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D8%AD%D8%AA-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی