وزارت فرهنگ متولی اصلی صنعت چاپ است


تهران- ایرنا- نماینده دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی صنعت چاپ و بسته بندی کشور محسوب می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960147/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی