وزارت صنعت: افرادی که منافعشان از واردات خودرو به خطر افتاده علیه مصوبه دولت جریان‌سازی می‌کنند

همچنین به‌منظور اجرای دقیق و بدون ابهام آیین نامه واردات باید مسائل فنی، بازرگانی، پولی و مالی، حقوقی و استانداردهای گوناگون به‌طور دقیق و همزمان در مرحله اجرا در نظر گرفته شود که این مهم نیازمند صرف زمان مناسب و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با نهادهای مرتبط است.

در این بین، در کنار نقدهای منصفانه و کارشناسی که همه آنها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته ، به‌نظر می‌رسد برخی گروه‌ها که منافعشان در مصوبه اخیر واردات به خطر افتاده است، با هجمه‌های هماهنگ رسانه‌ای درصدد ایجاد فشار بر کارگروه‌های تخصصی دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند تا شاید با تحت‌تأثیر قرار دادن تصمیمات کارشناسی، در مرحله اجرا به منافعی دست یابند.

امید است طی چند روز آینده و با انتشار دستورالعمل‌های اجرایی مصوبه واردات خودرو و تشریح و تبیین جزئیات آن، ضمن شفاف‌سازی و رفع ابهام‌های احتمالی، مصوبه دولت با سرعت بیشتری وارد مرحله اجرا شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84876363/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87

با این وجود، فارغ از برخی فشارها و تحلیل‌های غیرکارشناسی، دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت با دعوت از کارشناسان خبره و فعالان این حوزه، به‌صورت فشرده درحال بررسی و تدوین دستورالعمل‌ها و جزئیات اجرایی این طرح می‌باشد.

تغییرات عمده مصوبه اخیر نسبت به مصوبه واردات سال ۱۳۸۲ همچون تاکید بر واردات هدفمند و تشویق به انتقال فناوری و تعیین سقف منابع ارزی، دستورالعمل‌های سابق واردات را نیازمند بازنگری‌ و بازنویسی اساسی کرده است.

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در توضیحات وزارت صنعت خطاب به رسانه‌های منتقد دولت آمده است: با توجه به حساسیت‌های موجود در موضوع واردات خودرو، بلافاصله پس از تصویب آیین نامه واردات خودرو توسط هیات دولت، جلسات فشرده کارگروه‌های ‌تخصصی دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تدوین دستورالعمل‌های اجرایی این مصوبه آغاز به کار کرده و همچنان درحال برگزاری است.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی