وزارت صمت: ۲۵ هزار میلیارد تومان حقوق معدنی دریافت و به خزانه واریز شد


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: دریافت رقمی بیش از ۲۵ هزار ملیارد تومان و واریز این مبلغ به حساب خزانه کشور نشان دهنده اقدام این دولت در جهت تنظیم مناسب و درست در دریافت حقوق بیت المال از محل درآمدهای معدنی بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040406/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%DB%B2%DB%B5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی