وزارت صمت وارث مشکلات ۱۰ سال گذشته است

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی کرمان افزود: این اقدام ۲ موضوع را نشان می دهد که یا استیضاح کنندگان در رای اعتماد نخست دقت کافی را نداشته اند یا اینکه نمایندگان بسرعت نظر خود را تغییر می دهند که هیچ کدام برای کشور مطلوب نیست.

علوی تصریح کرد: وزارت صمت ۱۰ سال است که مشکل دارد و در این سال ها تعداد فراوانی وزیر جابه جا شدند؛ مشکل وزارت صمت از سیدرضا فاطمی امین نیست بحث بر سر این است که یا ساختار یا انتظارات ما مشکل دارد، وگرنه چرا چنین تغییری را در سایر وزارتخانه ها شاهد نیستیم؟

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان در پاسخ به اقدامات وزارتخانه گفت: شخص فاطمی امین البته مجموعه ای از فعالیت های مختلف در کارنامه خود دارد که قاعدتا برخی مثبت است و برخی نیز شاید مثبت نباشد که بیشتر آنها به مجموعه عواملی خارج از وزارتخانه مرتبط است.

هیات رییسه مجلس چهارشنبه ۲۷ مهر اعلام کرد، با توجه به اینکه استیضاح فاطمی امین در تاریخ ۱۰ مهرماه به کمیسیون مربوطه ارجاع شد و اکنون مهلت قانونی آن به پایان رسیده است، بدین وسیله استیضاح آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام وصول می شود.

علوی افزود: اما اگر وزیری کنار برود و فردی خارج از سیستم یا مسئولی از دوره های گذشته مسئولیت بپذیرد، آن وزارتخانه تا چندماه زمان نیاز دارد تا ثبات یابد و اقتصاد کشور نیز آسیب می بیند.

تلنبار مشکلات از ۱۰ سال گذشته

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه باید شرایط فعالیت در وزارت صمت را سنجید تصریح کرد: از نظر شخص من البته در مورد برخی سیاستگذاری های اشتباه در این دوره نیز می توان به روند قیمت گذاری تولید کننده و مصرف کننده اشاره کرد که طرحی بود که بارها آزمایش شده و جواب نداده است.

وی که می گوید طبیعی است به برخی اقدامات وزارتخانه نیز نقدهایی وجود داشته باشد، درعین حال تاکید دارد که باید نگاه واقع بینانه به مسائل داشته باشیم زیرا بسیاری از مشکلات مربوط به ۱۰ سال گذشته است.

تبعات استیضاح زودهنگام

علوی گفت: اینکه رای مجلس شورای اسلامی برای استیضاح محفوظ است، اقدامی صحیح و درست است و معتقدم که حتی باید آن را تقویت کرد اما اینکه در فاصله های زمانی کوتاه این چنین اختلاف رای فاحشی را شاهد باشیم و حتی درخواست سریع استیضاح شکل گیرد، میزان دقت در نحوه بررسی صلاحیت وزرا را نه در این دولت بلکه در دولت های مختلف نشان می دهد.

علوی ادامه داد: برخورد قهری و انتظامی با قیمت‌گذاری در زمانی که کشور درگیر تورم است، به عقیده من اشتباه بود؛ ضمن آنکه تسهیلی در موارد تجارت خارجی ندیده ایم.

وی که می گوید لازم است برای کنترل قدرت در سیستم دمکراسی حتما ابزار استیضاح و سوال برای بخش قانونگذار و مجلس کشورها تعیین شود که این ابزار برای سلامت سیستم نیز مطلوب است، در عین حال تصریح می کند: اما در ایران به کررات با پدیده‌ای مواجهیم که یک وزیر رای اعتماد از مجلس می گیرد اما در کمتر از یک یا ۲ سال توسط همان مجلس استیضاح می شود.

وی افزود: اول اینکه در حوزه تجارت خارجی توفیق خاصی نداریم اما بسیاری معیارها که مثبت یا منفی می شود به عملکرد وزارتخانه صمت مربوط نیست زیرا بخش های بسیاری می توانند در این حوزه دخیل و اثر گذار باشند.

پیش از این قرار بود استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه علنی یکشنبه، ۸ آبان ماه برگزار شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84921961/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

به گزارش ایرنا، سیدنظام الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس روز دوشنبه در گفت وگویی اظهار داشت: جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی دولت و مجلس روز سه شنبه ۱۰ آبان برگزار می شود.

آرش علوی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار با اشاره به اینکه تغییرات پنج وزیر طی ۱۰ سال گذشته در وزارت صمت برای وزرا عمر مدیریتی بسیار کمی است گفت: استیضاح سریع وزیران بویژه در شرایط فعلی برای کشور مطلوب نیست.

مطابق با ماده ۲۲۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وزیر حداکثر به مدت ۱۰ روز فرصت دارد در صحن علنی مجلس حاضر شده و توضیحات لازم را ارائه دهد.

وی یادآور شد: تغییرات مدیران عالی رتبه بویژه در سطح وزیران تا چند ماه بدنه وزارتخانه را دچار بی ثباتی می کند و کم دردسرترین روش در صورتی که استیضاح رای مثبت بیاورد این است که فردی را از بدنه همان وزارت و نزدیک به تفکر دولت مستقر بگذارند زیرا این کار دامنه اثرات تغییرات را بر اقتصاد کشور کاهش می دهد.

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی