وزارت صمت: قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی برخلاف گذشته به صورت انحصاری نیست


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: برخلاف سال‌های گذشته که قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی به دلخواه واردکننده و به صورت انحصاری انجام می‌شد، این‌بار چگونگی قیمت‌گذاری کاملا به نفع خریدار تغییر کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85040223/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی