وزارت صمت فعلا مخالف افزایش قیمت لوازم خانگی است


تهران- ایرنا- دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلا مخالف افزایش قیمت لوازم‌خانگی است، اما باید به مدیریت شیوه‌های کنونی قیمت‌گذاری دستوری کالاها پرداخت که آسیب‌های زیادی برای بخش تولید به همراه داشته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85005194/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B9%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی