وزارت صمت: صنعت خودرو پیشتاز رشد تولید در میان همه صنایع بورسی است


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: صنعت خودرو و قطعه با ۲۴ درصد رشد تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته، پیشتاز رشد تولید در میان همه صنایع بورسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962110/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی