وزارت صمت دو هزار دستگاه اتوبوس برای تسهیل سفر به عتبات وارد می‌کند


تهران- ایرنا- دولت با توجه به اعلام نیاز وزارت راه و در راستای توسعه حمل و نقل عمومی، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی به وزارت صمت اجازه داد دو هزار دستگاه اتوبوس برون‌شهری با عمر کمتر از ۵ سال وارد کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110322/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی