وزارت صمت: تغییر نرخ ارز محاسبه قیمت پایه کالاها غیرقانونی و باطل است


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به شرکت بورس کالا تاکید کرد که هرگونه اقدام یک‌جانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمتگذاری غیرقانونی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985542/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی