وزارت صمت: احراز شرایط واردکنندگان خودرو در دست بررسی است


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: هر کدام از متقاضیان واردات خودرو که شرایط مربوط به خدمات پس از فروش و سرمایه گذاری انتقال فناوری را اعلام کنند در فهرست شرکت‌های حائز شرایط قرار می‌گیرند و این مهم در وزارتخانه در دست بررسی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917667/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی