وزارت صمت، وزارت همه فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری است نه یک یا دو رشته فعالیت خاص


تهران- ایرنا- سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه را خانه امن همه صنعتگران، معدن کاران و تجار خواند و گفت: وزیر صمت یا مسئول این وزارتخانه باید به صورت عادلانه برای همه فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری فعالیت کند، نه اینکه تمرکز بر یک یا دو رشته فعالیت خاص داشته باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85102449/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%DB%8C%DA%A9

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی