وزارت‌صنعت: گمانه‌زنی‌ درمورد انتصاب افراد در پست‌های سازمانی وزارتخانه اعتبار ندارد


تهران – ایرنا – وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای، هرگونه گمانه‌زنی درمورد کاندیداها یا انتصاب افراد در پست‌های سازمانی در ستاد این وزارتخانه را فاقد صحت و اعتبار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160140/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی