ورود نخبگان به صنعت، راهکار توسعه خودروسازی در کشور است


تهران- ایرنا- عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌‏سازان خودروی کشور، هفته صنعت و معدن را فرصت مناسبی برای بررسی و حل مشکلات صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی دانست و گفت که در راستای گسترش این دو صنعت و تولید خودروهای باکیفیت، باید همکاری نزدیکی بین صنعت و دانشگاه شکل بگیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159987/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی