ورزش فرصت‌های بسیاری برای رشد اقتصادی دارد


تهران- ایرنا- عضو هیئت رئیسه و خزانه‌دار کانون صنعت، ورزش و بازار گفت: ما خواستار توجه بیشتر مسئولین به آورده‌های اقتصادی ورزش شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986786/%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی