واگذاری بی‌ضابطه خودرو به دستگاه‌ها با جدیت پیگیری می‌شود/ منتظر توضیح خودروسازان هستیم


تهران- ایرنا- بازرس ویژه رئیس‌جمهور گفت که این نهاد ضمن جلوگیری از واگذاری رانتی خودرو به مدیران ایران خودرو، از مدیران این شرکت‌ خواسته است تا درباره واگذاری‌ها توضیح دهند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85000174/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C-%D8%B6%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%DB%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی