واکنش شرکت کروز به لغو عضویت در هیات مدیره ایران‌خودرو


تهران – ایرنا – شرکت کروز در جوابیه‌ای به ایرنا، خبر مربوط به رأی شورای رقابت به لغو عضویت شرکت‌های وابسته به کروز در هیئت مدیره ایران‌خودرو را تایید کرد و آن را غیرقطعی خواند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85065615/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی