واردات مدیریت شده خودرو موجب رقابت پذیر شدن تولید داخل می‌شود

به گزارش ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “علی جدی” در حاشیه بازید از نمایشگاه تحول صنعت خودرو افزود: همه خودروهای موجود در این نمایشگاه باید در بازار و در اختیار مردم قرار داشته باشد تا ما آنها را به عینه ببینیم.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در ادامه لازمه تحول در صنعت خودرو را خصوصی‌سازی این صنعت معرفی کرد و توضیح داد: علاوه بر این، واردات مدیریت شده اقدام دیگری است که باعث می شود تولید داخل رقابت پذیر شود و در نهایت وقتی واردات آزاد و تولید داخل رقابت پذیر شد، دولت به سمت آزادسازی قیمت‌ها پیش برود تا به این وسیله از قیمتگذاری دستوری خارج شویم.
جدی در پایان با بیان اینکه خالی نکردن پارکینگ ها در دولت قبل عمدی بوده است و دلیلی نداشته چند هزار خودرو در پارکینگ خاک بخورد، گفت: یکی از راه‌هایی که وزیر صمت آن را مد نظر قرار داد، آزادسازی واردات بود و اقدام دیگر خالی کردن پارکینگ ها بود که در دولت قبل اعلام می شد این خودروها ناقص است که اگر این موضوع صحت داشت این وزیر هم نباید موفق می‌شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84868292/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A8-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی