واردات خودرو یک گام به تحقق نزدیک شد/ آغاز تبلیغات محیطی شرکت‌های واردکننده خودرو


تهران- ایرنا- مشاهدات میدانی خبرنگار ایرنا حاکی از آغاز تبلیغات محیطی برخی شرکت‌های واردکننده خودرو در سطح شهر تهران است، البته ۲۳ شرکت واردکننده وارد فرایند ارزیابی خدمات پس از فروش و سایر الزامات لازم برای واردات شده‌اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960097/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی