واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت تسهیل شده است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت که با دریافت مجوزهای قانونی، واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت تسهیل شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095036/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی