واحد مینی پالایشگاه در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند افتتاح شد


بیرجند – ایرنا – یک واحد مینی پالایشگاه (تولید هیدروکربن سبک و سنگین) در نهمین روز دهه فجر با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در منطقه ویژه اقتصادی بیرجند افتتاح شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85024970/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی