واحدهای صنفی متخلف در کردستان بیش از ۱۵ میلیارد ریال جریمه شدند


سنندج- ایرنا- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: طی بازرسی‌های انجام شده در پاییز امسال، ۱۵ میلیارد و ۴۳۸ میلیون ریال جریمه برای متخلفان واحدهای صنفی و غیرصنفی استان در نظر گرفته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985435/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D9%84%D9%81-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی