واحدهای تولیدی صادرات محور مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند


سنندج- ایرنا- سرپرست معاونت مدیریت، منابع و امور استان‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: واحدهای تولیدی دارای ظرفیت صادرات و اشتغالزایی بالا مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85012899/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی