واحدهای تولیدی راکد استان اردبیل در مسیر احیا


اردبیل-ایرنا- احیای واحدهای تولیدی راکد یکی از راهبردهای اصلی بخش صنعت استان اردبیل است در این راستا سال گذشته ۴۳ واحد تولیدی راکد احیا و به چرخه تولید بازگشت و امسال احیای حدود همین تعداد واحد تولیدی راکد در دستور کار است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85106056/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی