واحدهای تولیدی با توجیه اقتصادی احیا می‌شوند


اهواز- ایرنا- دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: واحدهای تولیدی راکدی که از توجیه اقتصادی برخوردار هستند؛ احیا خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160813/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%AC%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی