هیچ یک از نمایندگان مجلس با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف نیست


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: مجموع نمایندگان مجلس بر اصل عرضه کالاها از جمله خودرو در بورس کالا اعتقاد کامل دارند و به دنبال آن هستند که خودرو در فضای شفاف عرضه و تقاضا به دست مصرف کننده واقعی رسیده و مسیر رقابتی شدن را به درستی طی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988703/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی