هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با قید فوریت به اتهام‌زنی نماینده تبریز رسیدگی کند


تهران – ایرنا – نایب رییس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از هیات نظارت بر رفتار نمایندگان خواست با قید فوریت به اتهام زنی نماینده مجلس به دولت و مجلس رسیدگی کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094541/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%DB%8C%D8%AF-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی