هیات نظارت بر رفتار نمایندگان از مجلس اعاده حیثیت خواهد کرد


تهران-ایرنا- عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: هیات نظارت ادعای اهدای خودرو به نمایندگان در ازای عدم استیضاح وزیر صمت را در راستای اعاده حیثیت بررسی خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85094459/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AD%DB%8C%D8%AB%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی