هیات عالی مجمع تشخیص، مصوبه واردات خودروی کارکرده را تائید کرد


تهران- ایرنا- اعضای هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام پس از بررسی مصوبه «واردات خودروهای کارکرده»، آن را مغایر با سیاست‌های کلی نظام ندانستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157488/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی