هنگام قطع برق در آسانسور چه باید کرد؟


تهران- ایرنا- اداره‌کل استاندارد استان تهران، همزمان با افزایش احتمال قطع برق در فصل گرما، به شهروندان توصیه‌کرد تا هنگام قطع برق در آسانسور، از هرگونه اقدام شخصی برای خروج از آن خودداری کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85157102/%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%DA%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی