همکاری مشترک برای توسعه فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در مناطق ویژه اقتصادی


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در دیدار با دبیر شورای عالی مناطق آزاد، بر همکاری مشترک برای ارتقای فعالیت‌های صنعتی و تولیدی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تأکید کرد و محورها و بسترهای همکاری دو طرف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017118/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی