همکاری ایران و اتریش در زمینه‌های مختلف علوم‌زمین توسعه می‌یابد


تهران- ایرنا- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی جمهوری اسلامی ایران و موزه تاریخ طبیعی وین اتریش یادداشت تفاهم دوجانبه به‌منظور توسعه همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف علوم‌زمین امضا کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110257/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی