هزینه‌های سنگین مانع استانداردسازی آسانسورها می‌شود


تهران- ایرنا- رئیس انجمن تولید کنندگان قطعات آسانسور و پله برقی گفت: یکی از دلایلی که از استاندارد سازی آسانسورها استقبال نمی‌شود، هزنیه‌های سنگین و مازادی است که بر ساختمان‌ها تحمیل می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85169644/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی