هرگونه تغییر در وزارت صمت منجر به راکدماندن سیاست‌ها می‌شود/مخالف استیضاح فاطمی‌امین هستیم


تهران- ایرنا- جامعه مدیران و متخصصان صنعت کفش ایران با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس ضمن اعلام مخالفت با وزیر صمت تاکید کرد: هرگونه تغییر در سطح عالی وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا منجر به راکد ماندن سیاست‌های فعلی وزارتخانه و عدم تحقق سیاست‌های دولت در تسهیلگری امور مربوطه صنایع می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85095284/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی