هرگونه اقدام بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمتگذاری غیرقانونی است


تهران- ایرنا- وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه ای خطاب به شرکت بورس کالا تاکید کرد که هرگونه اقدام یک‌جانبه و بدون هماهنگی با ستاد تنظیم بازار برای تغییر فرمول قیمتگذاری غیرقانونی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985542/%D9%87%D8%B1%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%84

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی