هدف‌گذاری ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت مس ایران


کرمان – ایرنا – مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران گفت: براساس هدف‌گذاری در حوزه تولید، ۲۵۰ هزار تن کاتد تولیدی به یک میلیون تن طی سال‌های آینده می‌رسد و ۱۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در برنامه داریم که ۲ میلیارد دلار از آن از محل بازار سرمایه و مابقی از منابع داخلی و خارجی تامین می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85101406/%D9%87%D8%AF%D9%81-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B1%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%B3-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی