هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کوچک و متوسط چین آغاز به‌کار کرد


تهران- ایرنا- هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع کوچک و متوسط چین با حضور معاون وزیر صمت و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و معاون وزیر صنعت و فناوری چین، گشایش یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152668/%D9%87%D8%AC%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی