«نیازی» سرپرست وزارت صمت شد


تهران- ایرنا- «سیدمهدی نیازی» از سوی رئیس‌جمهور به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85097642/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی