نهادینه کردن قانونی «نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها» ضرورتی اجتناب ناپذیر


تهران- ایرنا- اجرای سلیقه‌ای «نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها» توسط برخی مدیران دستگاه‌ها که به طورحتم در افزایش هرچه بیشتر بهره‌وری سازمانی تاثیرگذار است، ضرورت نهادینه کردن این نظام به شکل قانونی را در بدنه برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان‌ها، بیش از پیش نمایان ساخته است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031945/%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%A8

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی