نمک خوراکی یددار با نام تجاری «کیان» غیراستاندارد است


تهران- ایرنا- نمک خوراکی یددار با نام تجاری کیان فاقد علامت استاندارد در سطح عرضه بوده و طبق بررسی های انجام شده از سامانه نظارت بر اجرای استاندارد، آدرس درج شده بر روی محصول جعلی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84954912/%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C-%DB%8C%D8%AF%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی