نمایندگانی که به شورای رقابت نامه نوشتند، مخالف عرضه خودرو در بورس نیستند


تهران- ایرنا- عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه هیچکدام از نمایندگان مجلس مخالف عرضه خودرو بورس کالا نیستند، گفت: تعدادی از نمایندگان طی نامه‌ای به شورای رقابت، خواستار رسیدگی به برخی ابهامات درباره عرضه خودرو بودند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84993294/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی