نماینده مردم سردشت در مجلس: استیضاح وزیر صمت منتفی است


تهران – ایرنا – نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به رهنمود رهبر معظم انقلاب، مساله استیضاح وزیر صمت منتفی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85090456/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%B6%D8%A7%D8%AD-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%81%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی