نماینده تفرش: وزیر پیشنهادی صمت فردی انقلابی و توانمند است


اراک- ایرنا- نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر پیشنهادی صمت فردی انقلابی و توانمند است و با توجه به سوابق مدیریتی قابل توجه، مجلس هم او را همراهی می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85130400/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی