نمایشگاه مبلمان با حضور ۵۰ شرکت تولیدی در سنندج دایر شد


سنندج- ایرنا- مدیرعامل شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی استان کردستان گفت: نمایشگاه مبلمان و لوستر با حضور ۵۰ واحد تولیدی و توزیعی از سراسر کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی استان دایر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85037175/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B5%DB%B0-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC-%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی