نقش بی‌بدیل پیشران‌ها در بزرگ شدن و مقاوم سازی اقتصاد


تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: حمایت از پیشران‌ها به عنوان لوکوموتیو توسعه اقتصادی کشور، بزرگ شدن و مقاوم‌سازی اقتصاد را به دنبال دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85035422/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی