نقش ایمیدرو در حوزه پدافند غیرعامل و توسعه اقتصادی کشور


تهران- ایرنا- معاون وزیر صمت بر نقش موثر ایمیدرو در پدافند غیرعامل با ایجاد توسعه اقتصادی در کشور تاکید کرد و گفت: عمده معادن کشور در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده است که این امر اثرگذاری حوزه معدن و صنایع معدنی در توسعه اقتصادی کشور را بالا برده و می توان از این طریق کشور را از هر گزندی محافظت کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84917808/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%BE%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

توسط علیرضا طهماسبی

علیرضا طهماسبی